25507842_1945260678847499_3150624353133117458_n.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ วัดศรีมุงเมือง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

25626009_1945265235513710_8148819391794099277_o.jpg 25487206_1945265565513677_1985069566575349832_o.jpg 25542618_1945258282181072_2332197677947814502_o.jpg