25348446_1937711136269120_3986342828841987543_n.jpg

ระดมแนวคิด...ปรับปรุง "หนองกระทิง"

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในใจได้รับความนิยมของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข

25299783_1937711336269100_3718944127656142850_o.jpg 25395009_1937711329602434_4048896905331998494_o.jpg 25311135_1937711399602427_5489425968787623132_o.jpg

จุดเด่นของสวนสาธารณะหนองกระทิงอยู่ที่อาณาบริเวณที่กว้างขวาง รายรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และสระน้ำขนาดใหญ่ เหมาะต่อการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

ซึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการนำของนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีแนวนโยบายที่จะสร้างสวนสาธารณะหนองกระทิงให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน เบื้องต้นได้เร่งปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมห้องสุขา รวมถึงการ "สร้างลานสุนทรีย์ ดนตรีในสวน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพื้นที่แห่งความสุข

25189109_1937748776265356_5168310359871752312_o.jpg 25311369_1937748786265355_2667197127762792440_o.jpg 25311245_1937748789598688_7156351436850954502_o.jpg

สำหรับรายละเอียดของผลการประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิง จะแจ้งให้ทราบในเร็ว ๆ นี้ .