24301295_1922854764421424_47450798947206871_n.jpg

แสดงความยินดี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพัน" แสดงความยินดีต่อนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 .