24254985_1918902791483288_6163452677846179905_o.jpg

นายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30 (Ceramic World Class The Art Of Living) โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานฮักยู หลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิก ซึ่งเป็นสินค้าและอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิกให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30 (Ceramic World Class The Art Of Living)

นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางสร้างรายได้แก่กลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาร่วมจำหน่ายภายในงาน อาทิ ประเภทอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม "เจ้สำราญ" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแม่ทะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักกาดเขียวปลี ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ กลุ่มจำนงค์เครื่องหนัง กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำหลง กลุ่มวิสาหกิจตัดเย็บหมอนผาและเบาะรองนั่ง ประเภทของเครื่องใช้และเครื่องประดับ ได้แก่ กลุ่มอาชีพตัดเย็บและประดิษฐ์ผ้าฝ้ายและผ้าขาว กลุ่มปลาไม้ดิ้นได้ กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพื่อดูแลสุขภาพ เป็นต้น

มาร่วมอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นแต่ขึ้นชื่อในตลาดโลก "เซรามิก" และสินค้าจากกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภายในงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30 (Ceramic World Class The Art Of Living) ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

 24254835_1918905258149708_5315403976064956994_o.jpg 24173631_1918904934816407_7184056407530747673_o.jpg       24068778_1918902951483272_1301258158052218480_o.jpg  24173916_1918908441482723_6702222208745854782_o.jpg  24302074_1918908444816056_7279865535085204603_o.jpg