24294200_1917228954984005_8196222201765889012_n.jpg

อบจ.ลำปางร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด หนุนงบฯจัดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30" พร้อมนำกลุ่มเครือข่ายอาชีพ อบจ.ร่วมจำหน่ายสินค้า

เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิก ซึ่งเป็นสินค้าและอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิกให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30 (Ceramic World Class The Art Of Living) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางสร้างรายได้แก่กลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาร่วมจำหน่ายภายในงาน อาทิ ประเภทอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม "เจ้สำราญ" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแม่ทะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักกาดเขียวปลี ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ กลุ่มจำนงค์เครื่องหนัง กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำหลง กลุ่มวิสาหกิจตัดเย็บหมอนผาและเบาะรองนั่ง ประเภทของเครื่องใช้และเครื่องประดับ ได้แก่ กลุ่มอาชีพตัดเย็บและประดิษฐ์ผ้าฝ้ายและผ้าขาว กลุ่มปลาไม้ดิ้นได้ กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพื่อดูแลสุขภาพ เป็นต้น

มาร่วมอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นแต่ขึ้นชื่อในตลาดโลก "เซรามิก" และสินค้าจากกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภายในงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ 30 (Ceramic World Class The Art Of Living) ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง