24273845_1915454578494776_741531516525655448_o.jpg

"สุขนี้...ที่...หนองกระทิง ความสุขที่ทุกคนสร้างได้"

สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาโดยเฉพาะความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ และด้วยสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสมบัติของทุกคน โปรดช่วยกันดูแลรักษา

และในเร็ว ๆ นี้ เราจะมาร่วมกันสร้างความมีชีวิตชีวาให้สวนสาธารณะหนองกระทิง

โปรดติดตาม.

24173052_1915447335162167_202761312561360930_o.jpg 24173851_1915448078495426_3036506765626231337_o.jpg 24254702_1915447748495459_3112071138188374551_o.jpg24254797_1915448018495432_4833066506148542714_o.jpg 24068729_1915447551828812_8768141742409021844_o.jpg 24255097_1915447531828814_7927999290267071668_o.jpg24131792_1915447768495457_5016756088970564667_o.jpg