IMG_1567.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่ทะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายมิตร ธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายบุญเลิศ แสนเทพ ส.อบจ. อำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น จากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

โอกาศนี้ นายณรงค์ วงศ์กันทะ กำนันตำบลนาครัว ได้นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ล่องเรือเลียบน้ำแม่จาง สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมชมสัตว์นานาพันธุ์ เช่น นกไก่ฟ้า นกเป็ดน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ จากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว ถึงบ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

IMG_1568.jpg IMG_1637.jpg IMG_1590.jpg IMG_1658.jpg IMG_1667.jpg IMG_1684.jpgIMG_1719.jpg IMG_1732.jpg IMG_1738.jpgIMG_1833.jpg IMG_1838.jpg IMG_1841.jpg

ชมวีดีโอเพิ่มเติม https://www.facebook.com/lampangPAO/videos/1913668415340059/

https://www.facebook.com/lampangPAO/videos/1913886005318300/