23926539_1910180079022226_2988635828688384462_o.jpg

ประธานสภาอบจ.ลำปางเปิดงาน"ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน คนเมืองปาน ลำปาง ปลายทางฝัน"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 20.30 น. นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน คนเมืองปาน ลำปาง ปลายทางฝัน" ณ บริเวณปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมรองรับการแข่งขันแรลลี่วิ่งเทรล 2017 และการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ล้านนาไบค์แรลลี่ทัวร์ซีรี่ส์ 2017 สนามที่ 1 จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปางลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

สืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับพื้นที่/ย่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Living Lanna Heritage) โดยในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ได้จัด
การแข่งขันแรลลี่วิ่งเทรล 2017 สนามที่ 1 เส้นทาง ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน – อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 16 และ 32 กิโลเมตร และการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ล้านนาไบค์แรลลี่ทัวร์ซีรี่ส์ 2017 สนามที่ 1 เส้นทาง ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน – บ้านสันกับตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 221 กิโลเมตร

23916400_1910179239022310_3217989329561879513_o.jpg 23926463_1910180059022228_696412770758288357_o.jpg

ด้วยศักยภาพและต้นทุนทางการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปานที่มีบรรยากาศและธรรมชาติอันสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นที่งดงาม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางจัดทำโครงการ “ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน คนเมืองปาน ลำปาง ปลายทางฝัน" เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ สนองนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2561”

โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และความบันเทิงจากศิลปิน เอ๊ดดี้ ตลาดแตก ตู่ ดารณี และกลุ่มศิลปินคนเมืองเร็คคอร์ด เพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้รู้จักอำเภอเมืองปานมากยิ่งขึ้น นำสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

23847524_1910173525689548_730844177761349675_o.jpg 23916525_1910180779022156_6122725278104933188_o.jpg24068786_1910183969021837_3752292714297007152_o.jpg