i3110607.jpg

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบรรพตสถิต วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

i3110606.jpg i3110605.jpg