i1710603.jpg
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่งดำเนินการก่อสร้างพื้นที่โดยรอบ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ทั้งนี้ทางจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลักพอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560i1710602.jpg i1710601.jpg