DSC_5380.JPG
 
ต้อนรับข้าราชการที่โอนมาดำรงตำแหน่งใหม่
     วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับข้าราชการที่โอนมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการโอน(ย้าย) ทั้งหมด 7 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
     พร้อมให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวลำปาง
 
DSC_5274.JPG  DSC_5370.JPG  DSC_5303.JPG
DSC_5368.JPG  DSC_5366.JPG  DSC_5396.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง