323558117_664784645344705_6349693565382633086_n.jpg
 
จุดบริการ​ประชาชน​ช่วง​เทศกาล​ปีใหม่​ 2566
     การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
จังหวัดลำปางบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง​ อำเภอเกาะคา​ ตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา​ ​ฯลฯ​ และรวมถึงอบจ.ลำปางที่ได้​ส่​งเจ้าหน้าที่​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ร่วมปฏิบัติ​หน้าที่​เพื่อรณรงค์ป้องกัน​และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดลำปาง และเดินทางผ่านไปจังหวัดใกล้เคียง ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลปีใหม่ของรัฐบาลและจังหวัด​ ณ​จุด​บริการ​ประชาชน​บริเวณ​ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ อ.เกาะคา​ จ.ลำปาง​
 
323291258_1140863016570351_6818599693823257138_n.jpg  323619006_560347925643213_6090990412473323087_n.jpg  323620249_710190770665780_1259553597121140713_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง