iNSC_9102.jpg

iNSC_9084.jpg

(12 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมการจัดเตรียมงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 3

โดยจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ สุสานไตรลักษณ์ อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม สมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

 

iNSC_9081.jpg iNSC_9092.jpg iNSC_9087.jpg

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/lampangPAO/posts/1808813365825565