โครงการงานสาธารณสุข อบรมและศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 (วันที่สาม)
 
298410046_428747582613894_3328670071723996485_n.jpg
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายเรื่องระบบการบริการสุขภาพชุมชนหลังถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรโดยนายรุ่ง คีรีแลง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางฐชวรรณ แย้มกลิ่น ผอ.รพ.สต.บ้านยายดา และนางนลัทพร คีรีแลง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมซักถามปัญหา จากนั้นฟังบรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล" วิทยากรโดย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดของอบต.ตะพง ร่วมต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง.
 
 
  298533386_428747612613891_2332009490047009886_n.jpg   298105247_428750732613579_292669389563185343_n.jpg   298197213_428747632613889_1048804609359634473_n.jpg
 
 298613898_428750825946903_4331437697059037190_n.jpg  298334760_428750625946923_6989072377465224417_n.jpg  298198787_428750795946906_3720117997791075238_n.jpg
 
 
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel