298092623_428092436012742_2036779962377651048_n.jpg

 

โครงการงานสาธารณสุข อบรมและศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 (วันที่สอง)
 
          วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายหัวข้อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา พึ่งพิงตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการเรียนรู้สมุนไพร แยกมาจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ดำเนินการภายใต้แนวคิดพึ่งตนเองอนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม วิทยากรโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) ณิชนันท์ ปุ่มเพชร และให้ความรู้ด้านการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน วิธีปลูก และดูแลรักษา การปลูกพืชสมุนไพรต้านโรคร้าย รวมถึงการพึ่งพิงตนเอง สามารถดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพร อาทิ เช่น กินอาหารเป็นยา จากนั้น ศึกษาดูงาน โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์หมอไทย เรือนหมอพลอย (หมอหลวงรัชกาลที่ 5) ตามแนวคิดบ้านเป็นยา สมุนไพรที่สร้างความสมดุลให้กับธาตุทั้งสี่ของร่างกาย และโซนที่ 2 สวนสมุนไพร มีการจัดสวนสมุนไพรเรียนรู้ตามกลุ่ม/อาการ สมุนไพรสีต่างๆ มีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิด และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
          โดยสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง ร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย นายอำนวย วรญาณกุล ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 2 นายประหยัด แลสันกลาง ส.อบจ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร เขต 1 และนายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร เขต 2.
 
 
298262552_428096989345620_3096972732329111956_n.jpg  298100501_428097256012260_1559537996058042975_n.jpg  298501185_428097186012267_3493500517464842522_n.jpg
  
298102783_428096942678958_2697519621761163940_n.jpg  298511117_428092472679405_5438263126580429636_n.jpg  298375238_428096839345635_5524570966974531401_n.jpg
 
 
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel