297320517_424024226419563_4225855950760713925_n.jpg

อบจ.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องพ่นสารเคมี รุ่นที่ 2
    วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องพ่นสารเคมี) โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจากอำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเมืองลำปางและอำเภอแจ้ห่ม
ภาคเช้ารับฟังบรรยายทฤษฏีเกี่ยวกับชีววิทยายุงและการควบคุม และความรู้เบื้องต้นการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีในงานสาธารณสุข การเตรียมสารเคมี และการป้องกันอันตรายจากการพ่นสารเคมี วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง
ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบต่างๆ ทั้งเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่น ULV แบบสะพายหลัง และเครื่องพ่นสารเคมี ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง
เพื่อให้ตัวแทน อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สามารถทำหน้าที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและลดอัตราการป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคของประชาชนในจังหวัดลำปาง
 
  297292339_424024516419534_978894464669347018_n.jpg  297253034_424024283086224_8142832778359818382_n.jpg  297284782_424024853086167_1456761126293986172_n.jpg
297262839_424024539752865_1340850558573040824_n.jpg  297216929_424024759752843_344564576813382880_n.jpg  297237930_424024443086208_4615824606566772773_n.jpg
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel