296894988_423474609807858_1689430534530569941_n.jpg

📌วันจันทร์ที่​ 1 สิงหาคม​ 2565 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่​วนจังหวัด​ลำปาง​ ประกอบด้วย
♦️นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ อ.เมืองลำปาง เขต 5
♦️นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ อ.แจ้ห่ม เขต 1
♦️นาย​พงษ์​พันธ์​ กุญชร อ.แจ้ห่ม เขต 2​
พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท #ศาสตร์ของพระราชา" #ระดับอำเภอ #จังหวัดลำปาง #รุ่นที่ 2 ศึกษา​ดูงาน​ ณ​ #ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา​
♦️โดยรับชมวิดีทัศน์บรรยายสรุป​ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ และแบ่งกลุ่มชมงาน​ #การเกษตรทฤษฎีใหม่#งานหัตถกรรมพื้นบ้าน#การจักสานจากเส้นใยพืช#การทอผ้า #งานด้านการประมง​ ฯลฯ
♦️ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านการพัฒนาสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง และขาดความอุดมสมบูรณ์ จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ จนปัจจุบันสภาพพื้นที่​ รวมทั้งป่าไม้ และแหล่งน้ำ กลับมีสภาพอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี​ และเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของ​ตนเองอย่าง​เหมาะสม​ สร้างอาชีพ​ สร้างรายได้​ และสร้างสุข​ ตามหลักของเศรษฐ​กิจ​พอเพียง​ ตามรอยพระยุคลบาท #ศาสตร์ของพระราชา".
 
297264384_423474069807912_411586738413729802_n.jpg   297086653_423473926474593_8769409310272280896_n.jpg  297044791_423475416474444_5440485211182166013_n.jpg  
 
296851325_423473959807923_8119337779180066240_n.jpg  297083141_423475159807803_8312277638566683760_n.jpg  297313841_423475646474421_9083445882489576863_n.jpg
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel