ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย

และกำหนดแผนการระบายน้ำลงแม่น้ำวังของเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมา

 

1111.jpeg