20228723_1739868116053424_4409695824587104009_n.jpg

ผอ.กองช่างอบจ.ลำปาง ร่วมกับ ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าเตรียมการสร้างสะพาน คสล.บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7 ต.วังซ้าย. อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการสร้างสะพาน คสล.บ้านแม่สุขวังเหนือ ม. 7 ต.วังซ้าย. อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ต่อนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจาก ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 สะพานดังกล่าวได้ถูกกระแสน้ำไหลผ่านพัดจนทำให้สะพานขาด โดยสะพานมีอายุใช้งานมาเกือบ 34 ปีแล้ว มีความยาวกว่า 130 เมตร ซึ่งภายหลังที่สะพานพังลง กองช่าง อบจ.ลำปาง ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพื่อเตรียมสร้างสะพานใหม่มาทดแทน แต่เหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายที่กำหนดไว้ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำแผนและงบประมาณ อีกทั้งอยู่ในช่วงของฤดูน้ำหลาก

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทั้งในเรื่องของราคากลางและแบบแปลน ซึ่งจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อความสะดวกด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่.

20155957_1739868822720020_6031242453904761718_n.jpg 20156062_1739868306053405_3970044751795997217_n.jpg

20139610_1739868832720019_1057812195381007871_n.jpg 20139597_1739868302720072_6076030433258928083_n.jpg