iNSC_2673.jpg

 

อบจ.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line Dance) เพื่อสุขภาพ

          14 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line Dance) เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอำเภอเกาะคา , นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอำเภอเมืองลำปาง , นายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีแกนนำ อสม. แกนนำผู้สูงอายุอำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร อำเภอแจ้ห่ม เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง กว่า 170 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนเดช วิชาเจริญกุล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้  iNSC_2630.jpg

 

          กิจกรรมออกกำลังกาย Line dance เพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายลีลาศ ผสมการเต้นแอโรบิค ฝึกออกกำลังกายทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบการออกกำลังกายในแถว (Line dance) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่นำทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว การเดิน การเต้นตามธรรมชาติที่ช่วยพัฒนาสุขภาพทุกองค์ประกอบ ช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสมดุลด้วยลีลาการเคลื่อนไหว 4 ทิศทาง ตามจังหวะเพลงที่สนุกสนานเป็นการออกกำลังกายประกอบเพลงไปตามจังหวะและเป็นกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องมีการจับคู่ในการออกกำลังกายที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน การออกแบบท่าเต้นด้วยการออกกำลังกายเต้นย่างก้าว การออกกำลังกายเต้นเป็นแถวเดียวหรือหลายแถวก็ได้ ซึ่งแพร่หลายในประเทศตะวันตกและในประเทศไทย ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาต่อยอดให้แกนนำสุขภาพ สามารถนำไปฝึกสอน ไปถ่ายทอดและเป็นแกนนำในการออกกำลังกายอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน/อำเภอ ของตนเองได้ 

 

iNSC_2695.jpg  iNSC_2679.jpgiNSC_2736.jpg

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1731097180263851