19800614_1731332246907011_3232635349977206945_o.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรทบทวนการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2560 
นายเกรียงเดช สุทธภัคติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรทบทวนการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2560 โดยมีนายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่างกล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายการระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากวิทยากร ปภ.เขต 10 ลำปาง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

20017452_1731332036907032_6419315806222804425_o.jpg

19983967_1731332046907031_325966487958925396_o.jpg 19984049_1731332043573698_5978022219226698497_o.jpg 19956960_1731332040240365_4732263217597103518_o.jpg  

19983559_1731332673573635_3327362881969770358_o.jpg 19577493_1731344270239142_6757195705331435577_o.jpg 20045628_1731344266905809_4919048692127668092_o.jpg