1.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจกระทรวง นำโดยนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และเขต 15 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง

2.jpg

3.jpg 9.jpg 4.jpg 

5.jpg 6.jpg 10.jpg8.jpg 12.jpg