IMG_9915.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส้วนจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน "การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560" โดยมี นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายมงคล ขัดผาบ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

โดยการประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษารวมถึงโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการประกวดแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และโครงานสำหรับนักศึกษา กศน. (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ระดับภูมิภาค โดยทีมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะได้เข้าร่วมประกวดในระบดับประเทศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อไป

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆนักเรียนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ร่วมสนุก อาทิ การเข้าชมท้องฟ้าจำลอง ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่มีระบบฉายภาพยนตร์และเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมทั้งหมด 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือก 2. โลก 3. ดาวอังคาร 4. ดาวพฤหัส 5. ดาวเสาร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ( ท้องฟ้าจำลอง ) เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ช่วยเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษาทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชม ร่วมเชียร์ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1706113296095573

https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1707668279273408

https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1709411369099099