i2906601.jpg

รองนายก อบจ.ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนพัฒนา อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน ณ ห้างบิ๊กซีลำปาง

          วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ก่อนวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพัฒนา อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ( ห้างบิ๊กซีลำปาง )

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปิดให้บริการประชาชน โดยเปิดให้ยื่นชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษีน้ำมัน ยาสูบ ค่าธรรมเนียมโรงแรม รวมทั้งเปิดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจากนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง ในการตรวจประเมินดังกล่าวเนื่องจากสำนักงานจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปางตามแนวทางการรับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้สมัครเข้ารับรองมาตรฐานฯประจำปี พ.ศ.2560

i2906603.jpg i2906602.jpg

 

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

https://www.facebook.com/lampangPAO/posts/1709627955744107