เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕_4.jpg

    เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนายถวิล​ กุญชร​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมฯ นางสาวแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึง แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนและคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี

จากนั้นได้มอบถังพลาสติกที่เจาะรูก้นถังแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับใช้คัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี บริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕_1.jpg  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕.jpg  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕_3.jpg

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕_9.jpg  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕_11.jpg  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง_๒๐๐๙๑๕_0.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel