118915439_4700670846639788_3233497097319795292_o.jpg

อบจ.ลำปาง สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะชุมชน ณ อบต.วังเงิน อ.แม่ทะ

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยนายจำเริญ เครือต๊ะมา นายก อบต.วังเงิน กล่าวต้อนรับ และร่วมมอบถังพลาสติกที่เจาะรูก้นถังแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปใช้คัดแยกขยะในครัวเรือน

ทั้งนี้ นายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดแยกขยะต้นทาง และการนำขยะมารีไซเคิล การเล่นเกมส์แจกของรางวัล โดยนายเอกชัย เครืออินต๊ะ รองปลัด อบต.วังเงิน เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก.

119193086_4700671783306361_8810592625747484460_o.jpg  118981078_4700672873306252_2478497331292496611_o.jpg  118988306_4700675279972678_8377770666203907631_o.jpg

119056897_4700671389973067_1555252642611756477_o.jpg  119107891_4700670469973159_4624309664133945163_o.jpg  119125466_4700670743306465_4953932484453717123_o.jpg

119238599_4700672986639574_8021489699008742579_o.jpg  119037956_4700672236639649_3789822438488639186_o.jpg  119179368_4700672716639601_7370251994355576654_o.jpg

 ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel