119131072_4695944610445745_2136197915892078172_o.jpg

     วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประเด็นการขนส่งขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วม กับนายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

119061095_4695995897107283_3619544117310105360_o.jpg  119034441_4695945243779015_8644487034473571105_o.jpg  119033650_4695952180444988_8361053544046580043_o.jpg

118950458_4695996923773847_3656877278987070599_o.jpg  118941795_4696000563773483_972620059256241861_o.jpg  118865821_4695952440444962_1811537351173148606_o.jpg

118866862_4695958740444332_572572463307003075_o.jpg  118894501_4695960237110849_3629065817706993752_o.jpg  118949574_4695953407111532_5786228611400324462_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel