IMG_4881.JPG

     วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปางจัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ เทศบาลตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ในการนี้ นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา และ นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา เขต 3 กล่าวต้อนรับ ในโครงการ ชาวบ้านรับฟังความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน วิทยากรโดยนางสาวแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง จากนั้นร่วมมอบถังพลาสติกที่เจาะรูก้นถัง เพื่อใช้เป็นวัสดุคัดแยกขยะเปียกและใช้เป็นวัสดุสาธิตแก่หมู่บ้าน ชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี.

IMG_4831.JPG  IMG_4815.JPG  IMG_4862.JPG

IMG_4873.JPG  IMG_4858.JPG  IMG_4853.JPG

 ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel