118852761_4694882047218668_7739643152263504608_o.jpg

     วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ทำการตรวจประเมินศูนย์วิทย์ฯ (ท้องฟ้าจำลอง) อบจ.ลำปาง

โดย อบจ.ลำปาง จะเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางมีมติเห็นชอบในการเปิดให้บริการ โดยให้แต่งตั้งทีมภายในหน่วยงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์วิทย์ ฯ อบจ.ลำปางจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และได้ตรวจประเมินสถานที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา การให้บริการตามมาตรการป้องกันโรคตา,ที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไววรัสโคโรนา 201- หรือ โควิด-19

ซึ่งจากการตรวจประเมินสถานที่ในภาพรวมพบว่า มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ อาทิ กำหนดจำนวนผู้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง รอบละไม่เกิน 30 คน ตั้งจุดคัดกรอง จัดจุดสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อใช้ในการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์เจลแอลกอฮอล์ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง ยืน ต่อคิว มีแอลกอฮอล์เจล เพื่อทาความสะอาดมือ เป็นต้น

118890095_4694886770551529_3272900347800653771_o.jpg  118846655_4694887123884827_7398574835387538125_o.jpg  119113497_4694888127218060_1738864801635369486_o.jpg

  119037234_4694885620551644_868830415565135286_o.jpg  119060816_4694884227218450_9117310854321515951_o.jpg  118980039_4694889130551293_5211725286557854921_o.jpg

 118969749_4694889590551247_758461233669729187_o.jpg  119114719_4694884930551713_6109685246229324668_o.jpg  119115714_4694885533884986_5826177932310629268_o.jpg

118951896_4694888917217981_226434187083116058_o.jpg  118891710_4694884693885070_695284662518768307_o.jpg  118918227_4694886583884881_1190796060346766552_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel