118984819_4690382204335319_2732972091195248351_o.jpg

     วันที่ 9 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมบ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน โดยนางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผอ.กองกิจการสภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ นายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์ นายก อบต.บ้านขอ กล่าวเปิดการอบรมฯ และนายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดแยกขยะจากต้นทาง จากนั้นร่วมมอบถังพลาสติกที่เจาะรูก้นถังแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อใช้สำหรับคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือนต่อไป.

118922435_4690382871001919_1193959390859165030_o.jpg  118994456_4690382567668616_1393905266068474940_o.jpg  119004829_4690382074335332_1601099728345773522_o.jpg

118884104_4690384027668470_3970870133647867542_o.jpg  118806531_4690382201001986_3752094754206708015_o.jpg  118953318_4690383701001836_5036157975556275286_o.jpg

119006460_4690383147668558_5328285777991153224_o.jpg  118927791_4690383337668539_6206357636431928428_o.jpg  118852256_4690383621001844_7416092817442991052_o.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel