117288776 4524466684260206 7558034691438443548 o

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง โดย นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผอ.กองกิจการสภา นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชนบ้านทุ่งคา ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งคาวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม โดยนายเต้า มณีวรรณ เลขานุการนายก อบต.แม่สุก กล่าวต้อนรับ และนายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน พร้อมมอบถังพลาสติกเจาะรูก้นถังแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้เป็นวัสดุคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี บริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

116721446 4524474827592725 7740605404938733752 o  117175522 4524472577592950 2799312423927171358 o  117109543 4524473204259554 7656679813452001294 o

116796121 4524465817593626 1170812377886671274 o  116877360 4524473704259504 1626069578956362598 o  117035024 4524469307593277 1145979927674108821 o

ภาพ : ศุภมาส ธรรมสิทธิ์

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao