อบรมงานขยะ ทต 24.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖

     วันที่ 6 ส.ค.2563 เวลา 08.30 น. อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหม้อเจดีย์ซาว ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง โดยมี จ่าเอก สุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย กล่าวต้อนรับ น.ส.ชุตินันท์ ศรีนุต ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ลำปาง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และนายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ ข้าราชการบำนาญเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดแยกขยะจากต้นทาง

พร้อมกันนี้มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารพืชผักผลไม้ และมอบถังพลาสติกเจาะรูก้นถังแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุการทำปุ๋ยหมักภายในครัวเรือน

เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน คัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดขยะจากต้นทางเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน.

อบรมงานขยะ ทต.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖  อบรมงานขยะ ทต 7.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖  อบรมงานขยะ ทต 4.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖

อบรมงานขยะ ทต 14.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖  อบรมงานขยะ ทต 21.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖  อบรมงานขยะ ทต 30.ต้นธงชัย ๒๐๐๘๐๖

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao