DSC6762

     คืนวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา19.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.เขต 4 ลำปาง ณ สโมสรบ้านดอยเงิน ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 DSC6640   DSC6643   DSC6647

 DSC6668   DSC6692   DSC6773

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao