DSC6854

     วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดแยกขยะในครัวเรือน วิทยากรโดย น.ส.แสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง

ในการนี้ นายนิวัฒน์ ปะระมา นายก อบต.เวียงตาล นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัด อบต.เวียงตาล นายนรินทร์ จินะ ประธานสภา อบต.เวียงตาล กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ นายบุญช่วย อินตานวล กำนันตำบลเวียงตาล กล่าวถึงธนาคารขยะและการคัดแยกขยะของหมู่บ้าน และ นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผู้อำนวยการกองกิจการสภา กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมกันนี้มอบถังพลาสติกขนาดบรรจุ 8 ลิตร (เจาะก้นถัง) เพื่อใช้เป็นวัสดุสาธิตแก่หมู่บ้านและชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 DSC6785   DSC6811   DSC6799

 DSC6817   DSC6856   DSC6924

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao