IMG 2823

     วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน โดยนายสุขเกษม สุริยา นายก อบต.สบป้าด และนายเอนก มณีไสย ปลัด อบต.สบป้าด กล่าวต้อนรับ นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผู้อำนวยการกองกิจการสภา กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายความรู้เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ" จากวิทยากร นางสาวแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (ทสจ.ลำปาง) และการรับมอบถังพลาสติกขนาดบรรจุ 8 ลิตร (เจาะก้นถัง) เพื่อใช้เป็นวัสดุสาธิตแก่หมู่บ้าน ชุมชน ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน.

IMG 2758  IMG 2793  IMG 2785

IMG 2829  IMG 2804  IMG 2837

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao