116705575 4504369926269882 7052271432197922005 o

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และข้าราชการร่วมแสดงความยินดีต่อนายวัฒนา สิทธิวัง ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง และเดินทางมาเยือน อบจ.ลำปาง ซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอ.เกาะคา เขต 1

และในโอกาสเดียวกันนี้นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

116790501 4504375566269318 1321844901896430762 o  116711220 4504376946269180 7094285304099652736 o  117174717 4504374099602798 47291499345905440 o117182311 4504375316269343 8985402673179513228 o  117234702 4504375526269322 5150989949850714295 o  116242360 4504373649602843 7084356631939378378 o

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao