DSC5909

     วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 2 จุด เพื่อเตรียมพร้อมเนื่องในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยจุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 688 – 689 (ถนนพหลโยธิน) ก่อนถึงสถานีตรวจสอบน้ำหนักอำเภอเกาะคา และจุดที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 (ถนนจามเทวี ช่วงกิโลเมตรที่ 3+400 – 3+500) ถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ใกล้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้.

 DSC5915   DSC5910   DSC5958

 DSC6012   DSC6047   DSC6057

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao