108152600 2702487466663357 3591541993637662633 n

     เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำกลุ่มทายาทลูกหลานผู้สืบสายสกุลวงศ์ฯ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาจากทุกตำบล/หมู่บ้าน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ

     ในการบวงสรวงได้มีการประกอบพิธี ทั้งทางพุทธศาสนา สวดทักษิณานุประทาน เพื่อบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสังเวยตามโบราณประเพณี และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณ และสดุดีวีรกรรมสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดี ของพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง ที่ได้มีคุณูปการต่อประชาชนและนครลำปาง ในฐานะอดีตเจ้าผู้ครองนครซึ่งในประวัติศาสตร์กู้ชาติ ได้เคยสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญทำการต่อสู้กับศึกพม่า ช่วยกอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้บ้านเมืองลำปางเป็นปกติสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาถึงปัจจุบัน.

ร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ๒๐๐๗๒ 0  ร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ๒๐๐๗๒  ร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อทิพย์ช้าง ๒๐๐๗๒ 3

ภาพ/ข่าว : ศิรินารถ สิทธิวัง

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao