109432982 4419545568085652 5161791201856403374 o

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายปฐมพงศ์ มะลิ วิศวกรสุขาภิบาล นายบุรินทร์ เมืองมูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 47 จำนวน 99 คน ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นำไปสู่การบริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้วิธีการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การทำปุ๋ยชีวภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในท้องถิ่นให้ลดน้อยลง.

107822622 4419545274752348 1078107449264106859 o  109327273 4419545681418974 4573981823064437416 o  108416855 4419545461418996 1378191178859234949 o  

107901943 4419545191419023 8821171076208264341 o  107612549 4419545958085613 2031905729916825414 o  109123282 4419545661418976 4215265022220746112 o

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao