110174105 4418107198229489 1535326211080262714 o

     เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสุทิตย์ มงคลคลี หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ตรวจประเมินสนามมวยเวทีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งจัดการแข่งขันชกมวย โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

107701409 4418102354896640 5458646934916469219 o  107702817 4418105741562968 9014011349202652058 o  107972713 4418102698229939 2621370519458372458 o

108397089 4418105931562949 6216388848123855865 o  109340359 4418102938229915 2898796483437317854 o  109507235 4418102331563309 7808826993690080807 o

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao