107345015 4382420041798205 5473958662980701488 o

1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal โรงเรียนวอแก้ววิทยาซึ่งอยู่ในสังกัดและความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีมาตรการประกอบด้วย

(1.) คัดกรองตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา

(2.) สวมหน้ากาก

(3.) การล้างมือ

(4.) การเว้นระยะห่าง ในพื้นที่หลัก เช่น ห้องเรียน นอกห้องเรียน โรงอาหาร

(5.) การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย

(6.) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน .

107092811 4382420395131503 1692976758772635035 o  107274042 4382420188464857 1468467409500348361 o  106986745 4382423578464518 2915981018173334689 o

107513971 4382425758464300 3127052002690716333 o  107322899 4382421125131430 3326491884126669580 o  107621437 4382424651797744 7104614380463268748 o

ภาพ : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao