105699329_4328723083834568_3392554293857508099_o.jpg

     วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. อบจ.ลำปาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประช่มสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น.

106080066_4328722333834643_7557882727213961238_o.jpg  105676900_4328722540501289_8042189436922125355_o.jpg  105974871_4328722317167978_6426314445997098683_o.jpg

105982867_4328722730501270_8055207003072793142_o.jpg  105455627_4328721203834756_8875997529150491892_o.jpg  105487173_4328723247167885_651370061561028866_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao