104803424_4309883352385208_8896266956726007099_o.jpg

     วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางณัชชา สิทธิไพศาล รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการสภา นางราตรี ธงศรี รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

     โดยตรวจประเมินสนามมวยเวทีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด อาทิ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสแกน QR Code ไทยชนะ การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด.

104587152_4309885215718355_3809137086978829955_o.jpg  104655276_4309885295718347_8547296676199524390_o.jpg  104662963_4309880572385486_1987509891087657013_o.jpg

105023532_4309880622385481_3206677893236730932_o.jpg  105496710_4309880595718817_3190882973980406406_o.jpg  105624600_4309881915718685_2746755132698417382_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao