แจ้ง.jpg

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 นั้น

เนื่องจากถนนทางเข้า อบจ. ลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อยู่ระหว่างการก่อสร้างของกรมทางหลวง จึงขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เข้าประตูด้านหลัง อบจ.ลำปาง (ทางเข้าเทศบาลตำบลศาลา)

2. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ให้เข้าทางประตูใหญ่วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

3. ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย**

4. กรณีบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสูญหาย ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่กองกลาง ณ สถานที่สอบ ก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจริง

5. ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ เช่น ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ยางลบ ดินสอ ฯลฯ นำมาด้วยตนเอง

*การแต่งกาย ให้แต่งกายชุดสุภาพตามประเพณีนิยม ดังนี้
- สุภาพสตรี สวมเสื้อสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าแตะ **หากแต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ**

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao