103971454_4291406210899589_4974971195607676721_o.jpg

     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางราตรี ธงศรี รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายการสาธารณสุข นายภัทรพงศ์ เถายศ รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โดยตรวจประเมินสนามมวยเวทีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่ง พ.ต.สุเทพ เสียงดี นายทหารฝ่ายสวัสดิการ มทบ.32 / เลขานุการสนามมวย ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ จากนั้นได้ทำการตรวจประเมินสนามเทนนิส สโมสรจังหวัดลำปาง และลำปางสนุกเกอร์คลับ เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดลำปาง.

105032388_4291405210899689_7008557455532037008_o.jpg  104707424_4291394647567412_4788559982786124491_o.jpg  104871306_4291391404234403_9187797702075902589_o.jpg

104433146_4291395394234004_6118616373723160386_o.jpg  104411198_4291406714232872_6481282013057337288_o.jpg  104402822_4291393414234202_1511297214590547765_o.jpg

104317672_4291394467567430_5123986537358096081_o.jpg  96025412_4291406994232844_5236604735060872217_o.jpg  83515605_4291393630900847_4482409035764831220_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao