104471032_4290727700967440_9143269436600576108_o.jpg

     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างร่วมประชุมรับฟังนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บรรยายสรุปการดำเนินการตามมาตรการโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กอนช.

     จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง เพื่อเร่งรัดและติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จากอำเภอสบปราบ เถิน แม่พริก ให้การต้อนรับ

103983518_4290729667633910_8628369849130175609_o.jpg  104384527_4290731647633712_2119201894151687649_o.jpg  104401974_4290733604300183_7662285328265790265_o.jpg

104294113_4290726897634187_6246521923158771173_o.jpg  104333305_4290731200967090_189359493692398371_o.jpg  104335818_4290730157633861_2639265114978053404_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao