98201870_4163491760357702_8603446812516286464_o.jpg

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อการประเมินสวนสาธารณะ 4 แห่งในจังหวัดลำปาง ได้แก่ 1.สวนสาธารณะหนองกระทิง
2.สวนสาธารณะเขลางค์นคร
3.สวนสาธารณะเทศบาล 7
4.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นครลำปาง
ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ลำปาง.

98205728_4163491523691059_8508906834210324480_o.jpg  98362337_4163491927024352_4993460769401077760_o.jpg  99241468_4163491247024420_4333717126599671808_o.jpg

99150362_4163491563691055_6313489186523447296_o.jpg  98180808_4163491877024357_4331583361077215232_o.jpg  99416954_4163491937024351_4098205498321403904_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao