99388020_4155856714454540_5835300563012550656_o.jpg

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หรือ อบจ.ลำปาง ด้านการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายวิเชียร เรืองบุญมา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 8 นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นายธีทัติ ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง และคณะร่วมสำรวจพื้นที่ในเขต ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อเตรียมดำเนินการสร้างถนนแอสฟัลติก ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ให้สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลดีต่อด้านการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน และการประกอบอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

โดยนายณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งฝาย และนายธงชัย ภูษาคำ อดีตกำนันร่วมนำชมพื้นที่และให้ข้อมูลแก่คณะ

97941305_4155860837787461_4962000799677808640_o.jpg  98081099_4155859837787561_5630890309048074240_o.jpg  98086587_4155862484453963_214944275438239744_o.jpg

99279146_4155856914454520_2358911367425032192_o.jpg  99281926_4155862114454000_4652525045673885696_o.jpg  98108505_4155856657787879_8390632492964511744_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao