DSC_9027.jpg

     วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ร่วมสำรวจพื้นที่ขุดลอกลำห้วยฮ่องลี่ บ้านนากว้าว หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านประสบปัญหามานานหลายปี โดยนายสว่าง​ วงศ์ยะ​ ผู้ใหญ่บ้านนากว้าว นำชมและรายงานถึงปัญหา พร้อมขอบคุณที่ อบจ.ลำปางให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และตามพันธกิจของ อบจ.ลำปาง ในการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ และแหล่งน้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนจังหวัดลำปาง.

  DSC_9072.jpg  DSC_9040.jpg   DSC_9086.jpg

DSC_9065.jpg  DSC_9073.jpg  DSC_9091.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao