86350720_3770097259697156_6529608977330733056_o_1.jpg

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 17.20 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง รับและมอบของที่ระลึกแก่ พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ขอใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในการต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และฝึกอบรมทบทวนแบบฝึกท่าพระราชทานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ภาพ : เกศินี แสงผะการ
ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao